Besök från Pakistan

Under läsåret har vi haft ett litet utbyte med elever på S:t Peters School i Lahore, Pakistan. Vi har gjort olika saker som vi skickat till dem och i gengäld fått något tillbaka. Det har både varit lärorikt och mycket spännande!

Bild

Tidigare under läsåret har vi gjort och skrivit olika saker som alla varit förknippade med Sverige. Denna gång ville vi ge dem något som är förknippat med det vi arbetat med under läsåret. Därför valde vi att göra alfabetsbilder vilket finns att skåda i alla lågstadieklassrum på vår skola. Eleverna fick olika bokstäver tilldelade. Uppgiften var att välja ut något som börjar på den bokstaven, helst något svenskt, som vi tillsammans översatte till engelska. Sedan fick man googla, måla eller fota saken. Genom detta lärde vi oss engelska ord samtidigt som vi hoppas att eleverna i Pakistan kan lära sig lite svenska. 

Idag fick vi så äntligen besök av pakistanska Sarah och Raheel som arbetar med utbildningsfrågor, ungdomar, internationella kontakter på Church of Pakistan som har ett nära samarbete med flera skolor.

Bild

Vi hade en fantastisk dag tillsammans och lärde oss mycket om och av varandra! Vi sjöng på svenska och engelska för dem och de lärde oss en sång på sitt språk urdu.

Bild

De visade bilder från skolorna och vi pratade om likheter och skillnader mellan våra länder. Skoluniformerna var en av dessa skillnader!

Bild

De var härligt att se elevernas engagemang, intresse och försök att kommmunicera på engelska!

Nu hoppas vi på att kunna fortsätta utbytet!

 bild (8)

Thanks to Raheel and Sarah from all students and staff!

 

Håll Rotebro Rent!

I år är vi på Brageskolan med på Skräpplockardagarna som ordnas av Håll Sverige Rent. Vi slog på stort och ordnade en skräpplockarfest för alla våra 80 elever från årskurs 1 till årskurs 9.

BildBild

Alla klasser fick olika områden på skolgården med omnejd att ansvara för. Med plasthandskar och gula sopsäckar grep vi oss an skräpet. Det var spännande och också skrämmande att se alla små plastbitar, godispapper och annat som låg slängt på marken och i buskagen. Nog fick vi ihop endel!

Bild

Vi löste in våra tunga sopsäckar mot en glass och en tatuering och sedan begav vi oss till ängen för att avsluta denna skoldag och kortvecka med brännboll och fotboll. Det blev en härlig eftermiddag och en skön känsla av samhörighet mellan klasser och stadier!

Bild

Med detta önskar vi på Brageskolan en trevlig långhelg!!

/Teresia 

 

Vi möter våren på Sollentuna Naturskola

I Sollentuna erbjuds alla skolor att någon gång under läsåret besöka Naturskolan som ligger ute på Järvafältet. I torsdags var det äntligen vår (D-klassens) tur att tillsammans med F- och G-klassen möta våren ute i naturen.

Bild

 

När vi hade promenerat ungefär 20 minuter genom skogen kom vi fram till Bögs gård där naturskolepedagogen Hanna mötte oss. Tillsammans med Hanna gjorde vi pedagoger upp en bra plan för dagen med lagom många aktiviteter. Första halvan av dagen handlade om fåglar. Vi ställde oss i en ring, blundade och lyssnade efter olika fågelläten. För varje läte vi hörde höll vi upp ett finger. Helt plötsligt blev vi medvetna om att det är OLIKA ljud i det som annars mest låtit som en stor kör av fågelkvitter.

 

Vi pratade vidare om fåglar och Hanna visade oss flera olika. Sedan delade vi in oss i grupper och fick olika uppdrag som alla hade med fåglar att göra. Beskriva en fågel, lyssna på fågeln, ”bygga” en fågel av naturmaterial, följa en fågel för att se vad den gjorde under fem minuter. Efter varje avslutat uppdrag redovisade vi hos Hanna vilket var en perfekt träning i återberättande.

 

När vi avslutat fågeltemat var det dags för det som många väntat hela förmiddagen på: matsäcken! 

BildBild

 

Efter maten läste Hanna för oss ur en bok om insekter. Sedan fick vi med en burk och en lupp gå och hitta insekter. Vi jämförde stora/små, långa/korta och räknade benen på dem.

BildBild

Vi avslutade dagen med att titta på den uppbyggda järnåldersbyn och naturligtvis alla söta djur på Bögs gård.

 

Nu tackar vi  Naturskolan och speciellt Hanna för en mycket lärorik och härlig dag!

 

/D-klassen

 

Stora mellodagen!!

Att det var melodifestival förra helgen gick inte att missa på Brageskolan. Vi tjuvstartade redan på fredagen. Små som stora glittrade och stämningen var på topp.

Image

Vi lyssnade på alla låtar, en i taget och pratade om vad de betydde eftersom många av årens bidrag var på engelska.  När vi lyssnade tränade vi på att bara säga positiva saker om låtar och artister och spara det negativa inne i huvudet. När vi lyssnat igenom bidragen fick man välja ut en favorit att rösta på. Vi röstade genom att sätta ett streck under låtens bild och när alla röstat blev det ett stapeldiagram av resultatet. 

 Image

 

 Image

Diagrammet fungerade som ett utmärkt underlag för matematiska samtal. Vi tränade på begreppen flest/färst, fler än/färre än, lika många som. Vi räknade hur många poäng som skiljde sig mellan olika låtar och hur många poäng olika låtar fått tillsammans. Eleverna fick också själva hitta på uppgifter vars svar kunde läsas av i diagrammet.ImageImage

Sedan gjorde vi egna mikrofoner av toapappersrullar, aluminiumfolie och massa glitter. Image

Vi gjorde också ”dansmikrofoner” av piprensare och flirtkulor.

 ImageImage

Skoldagen avslutades med disko i personalrummet. 

 Image

Ja stämningen var definitivt på topp!!

Stenåldersmålningar i A-klassen

Igår hade vi en pedagogisk diskussion om hur vi arbetar bäst med våra språkstörda elever. Vi talade om vikten av att använda alla våra sinnen i undervisningen, och vi talade om teknikens framfart. Är det så att vi tappat det praktiska, estetiska skapandet med våra olika sinnen och det upplevelsebaserade i jakten på det nya digitala?

Jag tänker att det ena inte måste utesluta det andra!

Under en period har jag nog fokuserat på att lära mig det nya digitala, till viss del på bekostnad av det mer traditionellt skapande. Nu har jag dock landat, tagit in det nya som en naturlig del av vårt arbete och ser verkligen enorma fördelar. Samtidigt ser och känner jag att även det ”gamla” skapandet verkligen behövs! Detta får vi inte tappa! Men det ena behöver inte utesluta det andra. Man kan skapa bilder i en dator/Ipad, man kan skapa musik, man kan konstruera och man kan skriva böcker. Det behöver ju inte betyda att man slutar att spela riktiga instrument, att man slutar att måla med riktiga färger och penslar, att man inte skriver med penna och papper och att man inte konstruerar med kartong, lera och klister! Dessa kompletterar varandra och ombyte förnöjer!

Tekniken är ett fantastiskt verktyg och framförallt ett välbehövligt hjälpmedel, speciellt för våra elever! Jag skulle aldrig vilja backa eller plocka bort den. Men, teknik i alla ära……..en äkta färgglad och handmålad bild är svår att ersätta! Att se på elevernas alster av detta slag ger mig en känsla jag aldrig kan få av något som en skrivare printat ut!

Image

Image

Dags för de årliga Nationella proven i A-klassen!

Varje vår kommer de…….Nationella prov för år 3.

Alla elever i år 3 genomgår sedan ett par år Nationella prov i matematik och svenska. Det är hela 16 delprov som ska genomföras! Varje prov tar i snitt en timme, men många elever på vår skola kan behöva ännu längre tid på sig för att klara av dem på bästa sätt. Därför ägnar vi mycket tid åt dessa prov.

Idag började vi i A-klassen. Alla får börja med att göra en uppskattning av sina förmågor i matematik och svenska. De får fylla i moln i olika färger, beroende på hur bra de känner sig på just det som står i molnet. Det kan t ex handla om hur de känner sig när de räknar division eller skriver en räknesaga/händelse. Barnet får gradera om de känner sig

  1. Säker
  2. Ganska säker
  3. Osäker

För att göra proven mer lustfyllda och för att avdramatisera det hela, så läser man en del av en historia före varje prov. Det handlar om två barn som heter Nova och Troj. De får vara med om ett äventyr där saker som måste lösas dyker upp. Man får även en affisch där man efter varje prov klistrar in en bild.

Image

Innan proven gör vi en kort genomgång av vissa uppgifter. Vi lärare har tydliga instruktioner om vad vi får säga och inte!

Sedan sätter barnen igång. Det är allt lite pirrigt, oavsett vad fröken än säger om att det viktigaste är att göra så gott man kan!

När allt är klart blir det fest!

Cilla

Melodifestival på stenåldersvis

Förra veckan var det årets Mellovecka hos oss på Brageskolans lågstadium. Eftersom vi precis läst om stenåldern har eleverna under musiklektionerna fått skapa stenåldersmusik genom appen GarageBand i iPads. Detta med hjälp av pinnar, stenar, trummor, sina egna röster och en stor dos fantasi. Innan sportlovet röstade varje klass fram två bidrag till den stora finalen som gick av stapeln i torsdags. 

BildBild 

Hela lågstadiet samlades i personalrummet och två elever från C-klassen var konferencierer. 

 Bild

När vi lyssnat på alla 10 bidrag var det dags att rösta. Då lyssnade vi på låtarna igen och efter varje låt fick eleverna blunda och hålla upp antingen ett grönt kort som betydde ”jag tycker denna låt är jättebra” eller ett rött kort som betydde ”jag tycker denna låt är ganska bra”. 

Efter den spännande omröstningen öppnade konferenciererna det vita kuvertet och sa: ”Brageskolan, vi har ett resultat… vinnare i årets stenåldersmelodifestival är melodi nummer 5 Dödssten!!”

Snack bar

När det gäller det engelska ordförrådet har vi, i åk 1-3, olika teman under året. Varje fredag träffas vi och har en sångsamling tillsammans, med olika sånger inom temat. Sedan jul har temat varit ”snacks” och vi har sjungit ”Apples are yummy”, ”What do you want to drink?”, ”The sandwich song”och många fler om sådant som passar till mellanmål.  Detta är mycket uppskattat bland eleverna och det märks hur mycket de lär sig genom sång. 

Vi avslutade temat snacks med att ha en ”snack bar” det sista vi gjorde innan sportlovet. Några elever hade, i förväg, fått hjälpa till att göra meny och skyltar som skulle sitta uppe i baren. Många elever hjälpte till att skala, skära, klyfta, hacka och lägga upp allt och fick sedan stå i baren och servera de andra eleverna.

 ImageImageImage

”Can I have a sandwich with butter, turkey and tomato, please?

”Here you are.”

”Thank you!”

Eleverna upptäckte att de kunde kommunicera med sin engelska och alla tog språkträningen på fullaste allvar! En riktigt lyckad aktivitet.

Med detta önskar vi på Brageskolan er alla ett riktigt skönt sportlov!